แจ้งเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน บุคลากร นิสิต หรือบุคคลทั่วไปสามารถส่งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือความคิดเห็นถึงฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข และการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยไม่จำเป็นจะต้องระบุตัวตน หากไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ:
ข้อร้องเรียนของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปสู่การพิจารณาทุกกรณี มหาวิทยาลัยทักษิณขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

เรื่องที่ส่ง:
ชื่อผู้ส่ง:
อีเมล:
เบอร์โทร:
รายละเอียด:
แนบไฟล์:
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt