ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ฉบับที่ ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 27/03/2561

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดขอแจ้งรายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (ดังเอกสารประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๒ ) 

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt