โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 17/05/2561

      บัดนี้ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย  ชำนิ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt