ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 17/10/2561

          คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กำหนดการจัดส่งแนวทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  และกำหนดการเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ

           โดยมีรายละเอียดดังไฟล์ประกาศคณะกรรมการสรรหาที่แนบจำนวน ๒ หน้า (๒ ไฟล์) 

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt