ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 26/05/2562

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

 ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย

ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย

ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และบุคลากร

ฝ่ายบริการงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt