ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 03/10/2562

      คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)  ดังนี้

  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมัคร  แก้วสุกแสง
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์  คชภักดี
เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt