กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 22/11/2559

           ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุริจ  คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ

              (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ ๒๕๖๗

              (๒)  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคณบดี และ ผู้อำนวยการ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt