รายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 03/01/2560

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ขอแจ้งรายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา  (ดังเอกสารประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๒) 

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt