รายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 18/01/2560

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาขอแจ้งรายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (ดังเอกสารประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๒ และเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt