เปลี่ยนแปลงกรอบเวลาในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 20/01/2560

     ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกรอบเวลาในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (รายละเอียดดังประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๓ 

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt