เปลี่ยนแปลงกำหนดการนำเสนอแนวทางการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุริจ
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 07/02/2560

     คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการนำเสนอแนวทางการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จากเดิมวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เป็นวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 

 

     

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt