ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณแสดงความจำนงยืมชุดครุยวิทยฐานะคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 07/02/2560

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณแสดงความจำนงยืมชุดครุยวิทยฐานะคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ที่คุณสุชาดา  ถาวรานุรักษ์ ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โทร. ๗๕๐๒  หรือ ๐๘๖๕๙๘๘๕๗๔ และรับชุดได้ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อนำไปสวมเอง 

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt