มติย่อประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 21/12/2559

มติย่อประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 8/2559

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559

    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt