ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 31/03/2560

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมแบบประวัติ และกำหนดให้หน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อดำเนินการเสนอชื่อดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหา ฉบับที่ ๒ ดังนี้

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt