การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 23/05/2560

            เชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงแหน่งอธิการบดี  และกำหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่  23 มิถุนายน 2560  

            สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์การสรรหาอธิการบดี http://www2.tsu.ac.th/council 

            สอบถามรายละเอียดได้ที่เลขาุนการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (นางสาวจินตนา  นาคจินดา)

หมายเลขโทรศัพท์ 0-81599-0591

 

 

  

 

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt