ขอเชิญรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งอธิการบดี
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 29/08/2560

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ขอเชิญรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา และวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องการเรียนการสอนพะยอม 1 IT 106 ชั้น 1อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตามลำดับ ดังนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดถ่ายทอดสดการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 4 ปี ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งอธิการบดีผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วย 

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt